OCS Inventory czy Fusion Inventory

Obydwa agenty służą do zbierania danych z hostów gdzie zostały zainstalowane. Podobieństwa: Zarówno Fusion jak i OCS służą do tego samego: inwentaryzacji sprzętu, oprogramowania a także ewentualnej zdalnej instalacji skryptów, oprogramowania itp. Są aplikacjami „LAMP” To popularny zestaw oprogramowania stanowiący platformę dynamicznych stron WWW (Wikipedia) * Linux * Apache * Mysql(MariaDB) * Perl/PHP A w […]

Read more